Lättare skola om sig till snickare

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning, bland annat bygg- och anläggningsprogrammet.

Avsikten är att hela beloppet ska läggas på alla de utbildningar som är dyra för kommunerna att genomföra. Det rör sig om kurser inom ämnen som tillhör inte bara bygg- och anläggningsprogrammet utan också el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

- Nu höjs ersättningen till dyrare utbildningar med 50 procent för att öka möjligheterna att även i vuxen ålder omskola sig till exempelvis snickare, kallskänka, industritekniker eller elektriker – utbildningar som leder till jobb som behövs och efterfrågas på svensk arbetsmarknad, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Liksom tidigare ska kommunerna söka om statsbidraget för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning från Skolverket.

 

 

E-mail:
Publicerad 2017-10-26 16:57:53