L

Byggfirma klarar sig trots fel i isolering

Isoleringen under golvet var bristfällig och dömt att misslyckas och byggfirman borde ha avrått från tjänsten. Byggfirman åtgärdade detta med vindpapp underifrån golvet och kom inte åt överallt men eftersom kunden inte grävde ur tillräckligt klarar sig firman.

I oktober 2014 beställde den småländske kunden isolering av golv underifrån.  Isoleringen visade sig felaktigt utförd och saknas i vissa delar, vilket ger drag underifrån. Han upptäckte felet i december 2015. Bolaget åtgärdade då en del av det han reklamerat. Han vill inte betala bolagets återstående faktura på 8 124 kronor eftersom den avser reklamerat arbete. Han vill även att avtalet hävs och att han får tillbaka de 64 731 kronor som han betalat till bolaget.

Av ett åberopat utlåtande framgår att det utförda isoleringsarbetet inte fyller någon funktion eftersom utrymmet där isoleringen är placerad inte är lufttätt. Bolaget har invänt att det inledningsvis motsatt sig att utföra arbetet på grund av husets konstruktion och utrymmet mellan golv/mark. Ändå fullföljde bolaget arbetet. Enligt Allmänna reklamationsnämnden har det också ålegat bolaget att avråda kunden från att låta utföra arbetet. Eftersom bolaget inte gjorde det är det ansvarigt för felet.

Men det är i nästa steg som bolaget klarar sig. Byggfirman gick nämligen, efter kontakt med byggnadsingenjören som skrev protokollet, med på att lägga vindpapp underifrån. På 10 procent av det isolerade området var
anmälaren dock tvungen att gräva ur då det var cirka 20 centimeter mellan golv/mark, vilket gjorde det omöjligt att utföra något arbete i dessa utrymmen. Anmälaren gjorde dock inte detta arbete.

Nämnden anser därmed att bolaget har gjort vad det kunnat för att avhjälpa felet eftersom kunden inte har grävt ur utrymmet i den omfattning som ålegat honom. Det finns därför inte förutsättningar för att bifalla krav krav.

 

 

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad söndag, 11 juni 2017 21:29 Uppdaterad söndag, 11 juni 2017 21:37