Böjt rör inte byggarens fel

Vattenledningen blev böjd vilket resulterade i dåligt tryck i det nybyggda fritidshuset. Nu slipper byggfirman ersätta kunden eftersom det är oklart vem av entreprenörerna som orsakat felet.

Den 21 maj 2014 avtalade den nu aktuella kvinnan på Västkusten med en lokal byggfirma om uppförande av ett fritidshus på entreprenad. I efterhand visade det sig att vattenledningen hade skadats vilket resulterade i dåligt tryck och vattenflöde samt läckage. Pumpanläggningen klarar inte att hålla trycket konstant utan trycket försvinner.

 

Vid kontroll med kamera konstaterades att vattenledningen är hårt "knippad"/böjd. Nu menar kvinnan att det är byggfirman som bör ansvaret.  Byggfirman svarar Allmänna reklamationsnämnden att de startade sitt jobb på färdig markbädd, att ledningar i mark under markbädd inte ingick i deras entreprenad och någon tilläggsbeställning har inte gjorts gällande att ändra eller flytta något rör.

En underentreprenör till firman uppger att inkommande kallvattenledning redan var uppdragen ur markbädden och fastsatt i armeringsjärn när de kom till platsen. Därför måste det ha varit en annan entreprenör som orsakat felet.

Helt klart är att fel föreligger här men det är beställaren som har bevisbördan och denne lyckas inte visa att byggfirman är den skyldige. ”Den utredning som åberopats i ärendet ger inte någon klarhet i vilken aktör som bär ansvar för det ”knippade” röret. Det är i vart fall inte klart mera sannolikt att felet beror på (byggfirman) eller någon annan aktör eller har någon annan förklaring” skriver nämnden.

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad onsdag, 30 augusti 2017 14:53