Kulturmärkning ledde till byggtvist

Trots att byggfirman gjorde som beställarna sa med det kulturmärkta uthuset blir det prisavdrag med 40 000 kronor.

Firman borde ha påtalat tveksamheterna. Det västgötska paret som beställde byte av tak och att räta upp och stärka konstruktionen av deras Q-märkta uthus begärde ersättning med 39 522 kronor och betalningsbefrielse med 66 228 kronor av bygg- och entreprenadfirman.

 

Paret skötte själv kontakterna med bebyggelseantikvarien för att tillgodose kraven till följd av Q-märkningen. Efter att företaget hade slutfört arbetet upptäcktes brister i arbetet. En besiktningsman konstaterade att arbetet inte var fackmannamässigt utfört eftersom man måste ha nockband på grund av att nockplankan låg helt öppet, att det måste finnas vara en plåt i övergången mellan det låga och det höga taket och att takfotspår saknades bland annat att nedersta spikregeln låg rakt mot undertaket och mot takfotsbrädan, att den nya plåten som låg ut mot takpannorna och upp mot väggen inte slöt tätt, att stupröret på baksidan var för kort och att en del undertaksbrädor var rötskadade och inte bytts ut.

Företaget uppgav sig ha fått medgivande vid samtliga förfrågningar om vad som skulle åtgärdas och taket byggdes efter samma metod som ursprungstaket. Att det vid besiktningen framkom att det saknades fotplåt och nocktätning berodde på att det inte fanns på det ursprungliga taket och de hade blivit informerades om att ingenting fick ändras i utseendet.

Nu menar Allmänna reklamationsnämnden att även arbetet utfördes som beställarna  ville har det ålegat företaget att vid tveksamheter, med sin fackkunskap, påtala detta för dem. Eftersom företaget inte gjorde det har paret rätt till ett prisavdrag på 40 000 kronor.

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad onsdag, 30 augusti 2017 14:58