L

Byggare bland de värsta fartsyndarna


Över hälften av bygg- och anläggningsbilarna körde för fort, enligt en undersökning som Fiolksam har genomfört bland 3446 företagsfordon från 161företag i olika branscher i Storstockholm och Uppsala.

  Fokus låg på de vanligaste företagen som utför transporter inom branscherna buss, färdtjänst, paket och bud, bygg- och anläggning, livsmedel, samt återvinning. I synnerhet studerades vägar med låga hastigheter, eftersom dessa blandar företagsfordon med oskyddade trafikanter. Resultatet visar andelen hastighetsöverträdelser per företag, andelen överträdelser med mer än 10 kilometer i timmen, samt genomsnittlig överträdelsehastighet i procent av gällande begränsningar.
Sammanlagt överskred 53 procent av de undersökta företagsfordonen hastighetsbegränsningarna och 10 procent körde mer än 10 kilometer för fort. Branscherna med högst andel hastighetsöverträdelser var återvinning (65 procent), paket- och bud (57 procent) samt bygg- och anläggningstransport (55 procent). Inom dessa branscher var andelen överträdelser på 30-vägar dessutom väldigt hög med över 75 procent fortkörningar.Vid överträdelse var hastigheterna i genomsnitt 6% för höga, vilket innebär att risken för dödsolyckor och risken för olyckor med svåra skador var 30 procent respektive 19 procent högre än om hastighetsbegränsningarna
hade följts.
Företagen med högst andel hastighetsöverträdelser var återvinningsföretaget Ragn-Sells (81 procent), bygg- och anläggningstransportföretaget
MLT (78 procent), samt paket- och budtransportföretaget JetPak (76 procent). Dessa företag hade alla hög andel större överträdelser, med minst en av tio fordon som körde mer än 10 km/h för fort. De här företagen
mättes minst 25 gånger.

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad söndag, 03 september 2017 21:04