L

"Skatteverket borde fokusera på oseriösa företag och underlätta för seriösa"

För att möta det växande behovet av personal måste vi se till att byggbranschen är attraktiv, sund och säker. Vi välkomnar därför myndighetskontroller, men fokus bör ligga på oseriösa företag och arbetsplatser – inte slarviga småföretagare. Det skriver en rad företrädare för Sveriges hantverkare i en debattartikel i Dagens Samhälle.

"Vi måste se till att branschen är attraktiv, sund och säker. Därför anser vi att Skatteverket framöver bör fokusera sina kontroller av personalliggare till oseriösa företag och arbetsplatser som inte är anmälda" skriver företrädarna med Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, i spetsen.

 

Företrädarna konstaterar att regeringen lyssnat på dem och nu ser till att införa arbetsgivardeklaration på individnivå liksom att regeringen har tagit fram ett förslag till regler om anmälningsplikt för utländska arbetstagare och utländska företag som ska utföra arbete i Sverige.

Fokusera på oseriösa företag

Ett annat viktigt verktyg för att göra branschen sundare och försvåra användningen av svart arbetskraft, menar de, är de regler om personalliggare som infördes i januari 2016, efter påtryckningar från branschen. Men de fortsätter: "Än har reglerna inte fullt ut fått de önskade effekterna. Nu krävs att Skatteverket i högre utsträckning fokuserar sina kontroller till oseriösa företag och arbetsplatser som inte är anmälda hos Skatteverket". Det handlar, menar de, om att granska företag som misstänks nyttja svart arbetskraft.

Och genom att utveckla IT-systemet för arbetsplatsanmälan så att företagen enklare kan anmäla och avanmäla arbetsplatser blir det enklare för seriösa företag att följa lagen.  "Idag ägnar Skatteverket för mycket tid åt små företag vars anställda av misstag eller glömska inte loggat in i personalliggaren, trots ambitioner och rutiner för att efterleva reglerna. Vår förhoppning är att Skatteverket fortsättningsvis fokuserar sina insatser på de oseriösa företagen som medvetet inte följer lagen, och underlättar för de seriösa som faktiskt vill göra rätt" slutar branschföreträdarna.

 

 

 

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad fredag, 08 december 2017 14:25 Uppdaterad fredag, 08 december 2017 16:39