L

Markplattor dömdes ut av ARN

Ett anläggniongsföretag måste byta ut missfärgade plattor och plattor som glider samt göra om dräneringen efter ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Nämnden rekommenderar det skånska anläggningsföretagetatt åtgärda missfärgade plattor, plattor som glider och dränering samt betala 11 875 kronor till paret som beställde arbetet.

I det aktuella fallet skulle markplattor läggas och dräneringsarbeten utföras. Bolaget slutförde arbetet, som kostade 178 965 kronor, i november 2015.

I juni 2016 upptäckte paret avvikelser och klagade till bolaget på att vissa av markplattorna hade fått missfärgningar. I augusti klagade de på att plattorna på garageuppfarten inte låg still.

Klagat på dräneringen

De har även upptäckt och klagat på att dräneringen var felaktig utförd då dräneringsrören inte hade kringgärdats av singel eller friktionsgrus med separationsduk utanför. Dräneringsrören har endast täckts av separationsduk och på detta hade lagts jordmassor direkt.

Anläggningsföretaget anser att plattorna är korrekta eftersom det framgår i produktbeskrivningen, de kan komma att få naturliga kalkutfällningar. All expertis säger att med tiden kommer färgskiftningarna att försvinna.

Anmälarna sa aldrig något om kalkutfällningar när affären gjordes upp, hade de sagt det hade bolaget rekommenderat natursten istället.

När det gäller glidningen försvarar sig bolagetmed att man påtalade vid beställningen att uppfarten måste ha kantlåsning, men anmälarna valde att inte lägga till kantstöd vid beställningen. Bolaget har aldrig hävdat att kantstöd inte är nödvändigt.

En fackmässig dränering innebär att dräneringsrören ligger med makadam eller grus och omsluts av fiberduk/geotextil. De insända fotona visar att så är gjort. Det är inte nödvändigt att lägga makadam ovanför fiberduken. Dräneringen är fackmässigt utförd.

Reklamerade två år efteråt

Reklamationen av dräneringen skedde mer än två år efter arbetet utfördes vilket bolaget menar är för sent.

Nämnden som stöder sig mycket på ett besiktningsutlåtande från beställarna anser att det som beskrivs i besiktningsutlåtandet och så som plattsättningen ter sig enligt insända foton innebär att de avvikande plattorna är att betrakta som felaktiga i konsumenträttslig bemärkelse. De avvikande plattorna bör därför bytas ut av bolaget.

När det gäller glidningen anser nämnden att vid plattsättning på mark som trafikeras av fordon ställs stora krav på underarbetet. Beroende på förhållandena kan någon form av kantlåsning behövas. Det är inte helt ovanligt att det, förutom kantlåsning, även krävs att plattor som låser mot varandra används för att plattorna inte ska röra sig.

Det framgår av utredningen att plattsättningen inte är fackmässigt utförd eftersom plattorna har flyttat sig. Nämnden anser därför att bolaget har brustit i fackmässighet i det utförda arbetet. För att undgå felansvar kunde bolaget uttryckligen och precist ha friskrivit sig från plattrörelser på grund av avsaknad av kantlåsning. En sådan friskrivning borde då även ha haft beställarens skriftliga godkännande vilket inte finns.

Slutligen menar nämnden angående dräneringen att det av utredningen framgår att bolaget inte har omgärdat dräneringsrören med makadam utan har lagt tillbaka jord i direkt anslutning på markduken ovanpå dräneringsrören. Nämnden anser inte att detta är fackmässigt. Utredningen visar att anmälarna reklamerade dräneringen när de fick reda på att tillvägagångssättet var felaktigt. De har därför reklamerat i tid.

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad fredag, 08 december 2017 15:53 Uppdaterad fredag, 08 december 2017 15:56