L

"Stoppa olyckor med motorkapar"

Med anledning av de återkommande svåra olyckorna med motorkapar kräver nu bygg- och anläggningsbranschens parter Sveriges Byggindustrier, Byggnads samt Seko Väg- och ban krafttag av Arbetsmiljöverket.

Sveriges Byggindustrier, Byggnads samt Seko Väg- och ban har noterat återkommande svåra olyckor med motorkapar, där konsekvenserna blivit mycket tragiska för de drabbade. I flera fall har det varit yngre personer som fått svåra ansiktsskador med mycket traumatiserande men för livet. I andra fall har det inträffat livsfarliga skärskador i halsen.

I ett brev till Arbetsmiljöverket pekar parterna på tillverkarnas ansvar: "Olyckorna har många gånger inte berott på handhavandefel. Orsaken har varit maskinernas grundkonstruktion som möjliggör kast utan att klingan stannar eller blockeras av någon skyddsanordning. Parterna anser att maskinernas konstruktion behöver förändras så att säkerheten höjs."

Parterna uppmanar nu Arbetsmiljöverket att vidta erforderliga åtgärder för att förebygga olyckor med motorkapar. Särskild tonvikt bör läggas på förändring av de harmoniserade standarderna.

 

Mikael Kindbom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad fredag, 08 december 2017 16:28 Uppdaterad fredag, 08 december 2017 16:35