Varning för ny teknik, ny konstruktion eller nytt byggmaterial

Nu med några år på nacken i branschen har jag fått en del erfarenhet. Mycket har varit bra och en del har varit riktigt dåligt.

Sedan konsumenthandeln med byggvaror tog fart ordentligt i början på 90-talet börjande vi också tumma lite på kvaliteten. Vi börjande få in nya konstruktioner och nya metoder i byggandet när vi gick med i EU.

Fortfarande finns det en stark utveckling av allt byggande och byggmaterial. Alla känner säkert till enstegstätade fasader t.ex. Fungerar alldeles utmärkt om man hanterat det helt korrekt men med allra minsta justering och ändring av material eller teknik fick det fullständigt förödande effekter. Svamp och mögeltillväxten blev i 30 % av husen fullständigt förödande. Ärenden har prövats i Högsta Domstolen HD, där själva konstruktionen har dömts ut som en riskkonstruktion, även om de inte är drabbade.

Det allra sista jag hört i denna historia är att, när man skulle rätta till enstegstätade fasader användes på sina håll en kinesisk
magnesiumskiva som vindskiva. Denna skiva fick jag larmrapporter om ifrån Danmark där man använt den som våtrumsskiva till över 15 000 badrum. Det gick inte bra, skivan gjorde stora utfällningar av en blandning av salt och magnesium som i sig spred en olidlig odör och bildade fukt i kemisk förening. I Danmark förorsakade denna skiva så mycket problem att det fanns nästan lika många målsägare i Danmark vad gäller skivan, som för enstegstätade fasader i Sverige.

Nu har man alltså gjort om ett antal enstegstätade fasader i Sverige, gjort allting klart men använt magnesiumskivor som vindskivor när man byggt. Och nu får man åka tillbaka en gång till för att åtgärda magnesiumskivan!?

Men det finns fler fall, jag har haft med värmepumpar, trallvirke från Asien och Sydamerika, plåttak som flagnar, skivor med formaldehyd m.m. att göra.

När jag nu tänker tillbaka på vilka det är som drabbas värst av dessa fadäser, så är det bygghantverkarna eller småbyggarna som
gjort arbetet och samtidigt levererat materialet till en konsument enligt konsumenttjänstlagen (KtjL). För dessa uppdrag finns en 10-årig reklamationsrätt som gäller både arbetet och materialet. Byggföretaget har bara 2 års reklamationsrätt gentemot sin
leverantör enligt köplagen och därför går dessa normalt fria från sådant som enstegstätade fasader eller magnesiumskivor, eftersom bristerna ibland inte visas förrän efter två år.

Åtskilliga konkurser har byggare och bygghantverkare drabbats av till följd av dessa fel, eftersom de inte orkat med det tunga ekonomiska ansvaret för felen.

Min rekommendation är att ni inte bygger in okänt material i fastigheter, inte ens om konsumenten själv yrkar på att ni ska göra det. Skulle ni ändå göra det, är nästa steg att ”avråda” konsumenten från att låta göra det. Tredje steget är att ni följer strömmen, men se då till två saker 1) att det finns garantier på varorna under alla 10 år 2) att ni har en ordentlig försäkring. Kostnaderna för att rätta till felen är i många fall mycket höga.

Sten Folkesson

Publicerad 2019-08-20 10:03:30

Senaste nummer

Din röst är viktig