L

Byggbransch utan fallskärm

Bygghantverkarna utgör en viktig kugge och är av politikerna utsedda att vara vår främsta motor att få långtidsarbetslösa svenskar och invandrare med bristfällig eller ofullständig gymnasium i arbete.

Med lite extra yrkesutbildning skall man klara stora skaror arbetslösa in i sysselsättning i branschen för ROT-uppdragen. Bygghantverkarna, har jag själv definierat som de som huvudsakligen ”bygger” åt konsumenter på ROT-marknaden. Inte rörläggare, plåtslagare, elektriker och målare som arbetar som underentreprenörer (UE) till Bygghantverkarna. De har genomfört ungefär en miljon ROT-uppdrag per år de senaste åren och genom dessa aktiviteter kan vi nu räkna ut att de omsätter många miljarder varje år. Det är ungefär etthundratusen bolag, där 43 % är enskilda bolag och 51% är aktiebolag och 6 % är handelsbolag (inte exakta siffror)

De är viktiga för byggbranschen och de är politiskt viktiga för sysselsättningen. Huvuddelen av alla bolag är små familjebolag med få anställda. Flera av bolagen har gått igenom flera generationer från farfar till far och till son. Många har fått en ”hygglig” ekonomisk försörjning genom att har klarat sina uppdrag utan klander. Allt har genom åren byggt på djupa förtroenden mellan köpare och säljare. Det är inte heller ovanligt att Bygghantverkaren har sådan lokal förankring att han är välkänd för sitt goda arbete.'

Å ena sidan, är detta alltså en bransch som skall ”rädda” Sverige genom stimulanspaket (ROT) och som man talar varmt om för framtida sysselsättning. Å andra sidan är det en bransch som får schavottera i byggfuskprogram och med nedlåtande statistik i Konsumentverkets bedömningar om den mest beklagansvärde branschen från konsumenternas sida. I TV program, efter TV program ser varje konsument hur ”enkelt och snabbt” det är att bygga, gärna med lite ”flams och trams”.

Detta är en paradox som jag känner att jag måste ta upp. Är detta den rätta bilden, eller skulle man lika gärna kunna göra liknande program om advokatkåren, tandläkarna, trafikskolorna. Bilden av er Bygghantverkare börjar bli totalt snedvriden och missvisande. Ingenstans står det att läsa om hur avtalen skall se ut och vad de skall innehålla och varför. Även om de mycket ambitiöst fyller i blanketter som Hantverkarformuläret 14 eller ABS 09, så står sig Bygghantverkaren slätt i tvistemål om tolkning av Konsumenttjänstlagen (KtjL).

Fler och fler domstolsutslag går emot Bygghantverkarens intressen.  Det är ibland mycket komplexa uppdrag Bygghantverkarna har, speciellt om dessa skall fungera som Totalentreprenörer (TE) och ansvara för både arbetsmiljön, kontrollera alla tillstånd och konstruktioner. Administrativt genom att ta hand om kalkylering, fakturering och omvänd moms. Om man därför ser den nedsättande statistiken från kommunernas konsumentrådgivare i förhållande till antal uppdrag eller till komplexiteten i uppdragen istället för i rena antal, är det en förvinnande liten del i förhållande till andra branscher. Byggbranschen ”toppar statistiken i år igen”, heter det varje år när statistiken presenteras. Det gör dom inte alls, om man inte räknar antal utan i andelar av uppdragen.

Att denna statistik står oemotsagd beror på flera saker. 1) Deras intressen tillvaratas inte i den allmänna media pressen. 2) Lagstiftningen är starkt till konsumentens fördel, se omsorgsparagraferna och särskilda regler för småhus 3) Prisutvecklingen har inte hängt med 4) Allvarlig brist på utbildning i dessa frågor.

Jag skulle vilja se TV program som är direkt riktade till Bygghantverkarna istället och som tar upp de problem som uppstår där konsumenterna på ett direkt felaktigt sätt pressar Bygghantverkarna till helt obefogade ”goodwill-lösningar” eller kraftiga rabatter.

För en bra framtid för Bygghantverkarna i Sverige och mindre arbete och konsultationer av mig som jurist önskar jag av hela mitt hjärta att:
A)  Ni tar  till er all utbildning och kompetensutveckling ni kan.
B)  Organisera er och uppträd gemensamt och lojalt mot branschen som helhet.
C) Arbeta för en rimlig och skälig prisutveckling i branschen. En Totalentreprenör skall ha mer betalt än någon av sinaUE.

   
   
   
  

 

Sten Folkesson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Publicerad tisdag, 28 mars 2017 14:03 Uppdaterad tisdag, 28 mars 2017 14:09