L
Sten Folkesson

Sten Folkesson

Write on onsdag, 29 november 2017

En byggare tog på sig entreprenaden att bygga till en fastighet på ungefär 40 kvadratmeter. Parterna kom överens om ett fast pris om 670 000 kronor. Kunden var noga med att inget fick tillkomma och att detta var vad han kunde tänka sig, han förklarade att han helt enkelt inte kunde betala mer. Redan vid första fakturan om 40 000 kronor började han ”gnälla” och frågade om han inte kunde betala allt när det var klart?

Vid ytterligare en faktura som handlade om hyra av ställningar för 3 000 kronor uppstod nya diskussioner. Byggaren började nu få lite ”dåliga vibbar” om kundens betalningsvilja. Han byggde grunden, reste stommen, gjorde utrymmet vädertätt och satte in fönster. Han skickade nu en faktura med ROT-avdrag på ett belopp om 150 000 kronor. Nu kom ”smällen”. Det hade regnat oerhört mycket med rent slagregn och då upptäckte kunden ett litet läckage i den nya delen, ett försiktigt dropp någonstans mellan byggnaderna. Hantverkaren åtgärdade felet efter bästa förmåga men läckaget var så litet att man var tvungen att invänta nästa regn för att över huvudtaget se om åtgärderna var tillräckliga. Under tiden ville byggaren ha betalt. Det fick han inte, med referens till det ”dåliga” arbetet med taket. Men han kunde inte säkert säga om det var åtgärdat eller ej. Nu sa kunden plötsligt att han inte fick komma tillbaka till platsen mer. Byggaren erbjöd sig att ta dit en särskild besiktningsman för att kontrollera felen. Då hävdade kunden att han HÄVT köpet på grund av det ”dåliga” arbetet med taket och att han höll inne med all betalning (150 000). Pengarna skulle han använda till att betala en ny entreprenör.

Jag ägnar denna krönika åt två begrepp nämligen HÄVNING och AVBESTÄLLNIG. Båda dessa kom att prövas i detta exempel. I 20 § i Konsumenttjänstlagen får en byggare åtgärda fel oavsett vad kunden säger om han erbjuder sig att göra det. Om inte kunden kan framhålla att han har ”särskilda skäl” för att inte låta honom göra det. Ett sådant särskilt skäl kan vara att han brus-tit så mycket i det fackmässiga utförandet att man har skäl att anta att han helt enkelt inte har kunskap och kompetens för klara det. Ett annat särskilt skäl kan vara att han trots flera försök inte lyckats åtgärda felet.

Det skall vara mycket starka skäl för att man skall få häva ett köp. I 21 § KtjL står det att ”om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta”. Längre ner i samma §21 står det vidare; ”Har entreprenaden utförts till en del och det finns starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse” ... har konsumenten rätt att häva resten. Men vad betyder detta? Jo, att sådana uttryck som a) om syftet med tjänsten huvudsakligen är förfelat b) att det finns
starka skäl c) att den inte kommer att kunna fullföljas utan fel d) fel av väsentlig betydelse för konsumenten, är tillsammans så starka uttryck och det skall i stort sett vara fråga om lurendrejeri för få häva något.
Det är rätt ofta jag hör hur konsumenterna ”hotar” med att häva ett köp och yrka på klart överdrivna ersättningar till följd av hävningen. Personer som lider svårt av ”betalningstrots” tar ofta till hävning som förevändning. Rätt till hävning har prövats i både domstol och hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och det är sällsynt att det går igenom. Vad gäller det omvända, att byggaren vill häva avtalet är det enligt KtjL mycket tveksamt om det går. Det är egentligen bara vid utebliven betalning § 46 KtjL som det skulle gå. Men om då kunden håller inne med betalningen enligt § 19 förtar den rätten byggarens rätt att häva köpet.

AVBESTÄLLNING

Avbeställning är däremot något helt annat. En konsument kan när som helst avbeställa entreprenaden utan att ange några skäl för detta( KtjL § 42). Vid avbeställning har inte byggaren rätt att fullfölja avtalet. Men han har rätt att få betalt för allt han har gjort och för alla andra kostnader han har haft för entreprenaden. Det gynnar ingen som lider av betalningstrots och därför går man då till en advokat och framhärdar hävning istället för avbeställning. I detta exempel är det just vad som har hänt. Kunden saknar all grund för hävning som har bestridits. Istället har byggaren hävdat att det är fråga om avbeställning och att han därför skall betala och inte har rätt att hålla inne med betalningen. Min kvalificerade gissning är att domstolen inte kommer att ge bifall för någon hävning p g a av det ytterst blygsamma läckage som man kunde konstatera vid tillbyggnaden innan taket ens var klart.

Write on tisdag, 14 november 2017

Nu är Byggfusk programmen igång igen. Nu sitter svenska folket klistrade vid TV apparaterna för att se det hemska lidandet som familjer råkar ut för på grund av de otroligt dåliga ombyggnader och entreprenader, som vissa ljusskygga personer håller på med.

Write on måndag, 25 september 2017

Jag tror att inget land har högre krav på kvaliteter, normer och regler för byggande av hus än i Sverige. Det är vad jag tror, jag vet inte säkert. Kontrollen är rigorös genom besiktningar och krav på certifieringar och egenkontroller.

Write on onsdag, 30 augusti 2017

Om man avtalar ett pris per löpande räkning skall en konsument aldrig behöva betala mer än vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris och prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället.

Som vanligt har de flesta klagomål som inkommit till kommunernas konsumentrådgivare handlat om bygghantverkares tjänster till konsument. Så har det varit under många år nu och så länge som jag varit förbundsjurist. Däremot har innehållet i klagomålen ändrats under åren. Från att först mest handlat om fackmässiga brister i utförandet, handlar det numera om det slutliga priset efter löpande räkning. Kunderna tycker att det tagit för lång tid och att slutpriset, alltså när slutfakturan presenteras och man räknar ihop allt man betalat för tjänsten, blivit för hög. Vid mina konsultationer får jag de mest fantastiska historier om varför det tagit så lång tid.

Efter tre ärenden som varit och vänt uppe i Högsta Domstolen har vi jurister förstått att det kommer att ske en skärpning när man skall fastställa ett slutligt pris när man arbetet med ett pris på löpande räkning (36§ KtjL).

Ni hantverkare förklarar alltid faktureringen med: ”- Ja, men jag har min tidbok här och jag har ett avtalat pris per timme här, vad är det mer som man skall prestera för att få betalt?”. ”- Jag har aldrig debiterat fler timmar än vad vi använt”. Det alla som säger så har glömt, är en viktig komponent, nämligen PRODUKTTIVITETEN. Med produktiviteten menar man den mängd tjänster som man utfört delat med den tid/pris jag använt. Tex. om ett uppdrag består i att byta 10 fönster på en villa och något bolag utför det uppdraget på låt oss säga A) 16 timmar, medan en annat B) gör det på 24 timmar och båda utför arbetet till samma timkostnad 500 kronor/timme blir produktiviteten för A) 16 * 500 kronor = 8000/10 fönster = 800 kronor/fönster medan det för B) blir 24 * 500 = 12 000/ 10 fönster = 1200 kronor/fönster. Det finns många sätt att räkna (P) produktivitet på tex. A) P= 16/10= 1,6 timmar/fönster B) P= 24/10 = 2,4 timmar/fönster.

Det är alltså detta det handlar om. Har du kommit så här långt, läs då första stycket igen, för det är det som står i Konsumenttjänstlagen 36 §. Det handlar om att ni är oense om produktiviteten, inte priset i sig. Enligt mina egna beräkningar har produktiviteten hos bygghantverkarna gått ned på senare år och det är då grunden till så många klagomål. Klagomålen på det fackmässiga utförandet har minskat. Det är alltså inte fel på det fackmässiga utförandet, det är fel på produktiviteten.

Vad kan man göra åt detta? Man skall inte ta upp annan tid i uppdraget än när jag verkligen betjänar kunden och tar betalt för. Mobiltelefoni på kundens tid är en ”styggelse” och jag har själv fått mätningar på mobiltelefonanvändning som hämmar produktiviteten med 10 % i veckan! Jag har fått beräkningar om att hämta-lasta-lagra-leta varor till konsumenten kan kosta lika mycket, 10 % i veckan. Jag har själv varit med ute på arbetsplatser och sett ett exempellöst tidsslöseri som man inte skulle acceptera, det handlade tex. en gång om ett ”snusköp”, som kostade kunden 750 kronor.  Det handlar om tider (produktiva tiden) som använts till annat medan kunden får betala.

Produktiviteten har också gått ner av andra skäl mera legala skäl, som hårdare krav på tex. byggarbetsmiljön. Bara den kan ha betytt att produktiviteten minskat med 3-4%.

Om man vänder på detta och ställer om frågan, vem betalar för låg produktivitet om det är avtalat om ett fast pris till kunden? Hur låg produktivitet tål jag själv vid ett fast pris?. Ställ dig också frågan, tar jag ett uppdrag på löpande räkning för att slippa hushålla med tiden och debitera kunden istället?

För i tiden sa man i småland: ”Det jag förlorar på karusellen, tar jag igen på gungorna”. Man menade då att jag lägger ett lågt fast pris för att få jobbet och tar in förtjänsten på alla ÄTA jobben mot löpande räkning.  Den tiden är dessvärre förbi, räkna i alla lägen på produktiviteten. Det är där du har en framtid och kan bygga byggbolag som håller. Var effektiv och planera, planera och planera!

 

Write on tisdag, 28 mars 2017

Bygghantverkarna utgör en viktig kugge och är av politikerna utsedda att vara vår främsta motor att få långtidsarbetslösa svenskar och invandrare med bristfällig eller ofullständig gymnasium i arbete.

Write on onsdag, 08 mars 2017

Efter att tre ärenden prövats i Högsta Domstolen de senaste två åren, väntar vi bara på en skärpning av lagen när det gäller prissättning enligt ”löpande räkning”. Alla tre har slutat till konsumentens fördel och med fullständigt förödande konsekvenser för byggaren.

Write on fredag, 30 september 2016

Inom byggmaterialhandeln talar vi mycket om ABM 07 som är ett standardavtal som reglerar våra mellanhavanden när vi köper och säljer varor till varandra på byggmarknaden. Många blir helt förundrade om hur det fungerar när vi säger att ABM 07 används i 90 procentav fallen när vi köper varor men bara till 10 procent närde säljs vidare.

Write on tisdag, 08 mars 2016

Jag har tidigare i denna spalt tagit upp reklamationsrätt till skillnad från garanti. Reklamationsrätten är den lagliga rätt man har att framföra klander och garanti är frivillig utfästelse som någon gör för sina varor och tjänster.  Ibland kan man ha både reklamationsrätt och garanti under samma tid och då är det en fråga om bevisbördan. Det finns ett väldigt glapp i reklamationsarätten med tex. 2 års reklamationsrätt enligt köplagen (mellan företag), 3 års reklamationstid enligt Konsumentköplagen och hela 10 års reklamationsrätt  enligt konsumenttjänstlagen.

Write on tisdag, 20 oktober 2015

Sista handen ansvarar för slutresultatet. Så är lagstiftningen ordnad. Det betyder att det vilar ett tungt ansvar hos hantverkaren att det färdiga resultatet blir korrekt i alla avseenden och fackmässigt utfört.  Ett exempel; en konsument köper själv materialet till sitt tak och anlitar en hantverkare för att lägga pappen på taket.  Konsumenten har hjälp med allt inköp av en bygg-konsult eftersom han inte själv är så bevandrad i byggmaterial. Konsulten tar fram förfrågningsunderlaget åt konsumenten. Av underlaget framgår att det skall vara takpapp för tre graders lutning på taket. Glad i hågen går konsumenten till sin närmaste bygghandlare och önskar en offert på det material som specificerats på själva förfrågningsunderlaget.

Write on onsdag, 24 juni 2015

Jag var härom veckan på ett ställe för att hålla mitt sedvanliga seminarium ”handslag för byggare”. Under det seminariet tar
jag upp vikten av att skriva avtal, jag tar upp betalningar, ÄTA-kostnader, rörliga-, fasta-och takpriser eller cirkapriser. Allt för att skapa en slags ordning i affärerna när man har med konsumenter på ROT-marknaden (konsumenttjänstlagen) att göra.