Bläddrar: Byggföretagen

Byggföretagens rådgivning mottog under oktober månad 107 ärenden från medlemsföretag kopplade till arbetsbrist.