Bläddrar: Dryft

Dryft är firman inom upprustning och renovering som låtit tala om sig. Stark tillväxt. Stark vision om expansion. En tydlig digital närvaro. En prognos på 150 miljoner kronor i år i omsättning och detta är ett företag som startades så sent som 2020.