Bläddrar: Tec Duras

Ju mindre spill på en arbetsplats, desto bättre ekonomi blir det på jobbet. Om de produkter som nyttjas kan användas fullt ut, desto bättre. Men så är det ju inte alltid. Men om det vore så, då går räkningen ner i slutänden för kunden. Alltså, något som är eftersträvansvärt både hos företag och kund.